خط مشی برای استارتاپ

  تعیین خط مشی برای استارتاپ ها گامی ضروری است

قبل از اینکه دیر شود با آوردن سیاست هایتان روی کاغذ آن ها را رسمی کرده و از کسب و کارتان مراقبت کنید. برای ایجاد و پیاده سازی ایده ها در استارتاپ ها وقت و انرژی زیادی باید مصرف شود. اگر در همان ابتدا به فکر تعیین ساختار و خط مشی برای استارتاپ خود باشید…