رویدادهای استارتاپی چیست؟ و مهم‌ترین رویدادهای ایرانی کدام‌اند؟

در این مقاله می‌خواهیم بیشتر با فضای رویدادهای استارتاپی و همچنین رویدادهای استارتاپی قابل دسترس آشنا شویم اما در ابتدا به معنای استارتاپ و گستره آن می‌پردازیم. معنای استارتاپ در ابتدا می‌‌توان استارتاپ را از دو جنبه مورد بررسی قرار داد، و دید که استارتاپ در اصل به چه معناست؟ یک، از نگاه لغوی، اگر…

استارتاپ ویکند

اگر ایده ای در سر دارید حتما در یک استارتاپ ویکند حضور پیدا کنید

در مقالات قبل به تفصیل در مورد تشریح استارتاپ و روشهای جذب سرمایه پرداختیم. در این مقاله میخواهیم در مورد واژه ای صحبت کنیم که این روزها در بازار استارتاپها بسیار به گوشمان میخورد: استارتاپ ویکند. این اصطلاح از دو کلمه استارتاپ و ویکند تشکیل شده است. در مورد بخش اول کلمه به حد کافی…