مدل کسب و کار چیست

مدل کسب و کار چیست؟

کارآفرینان غالبا زمان کمی را صرف طراحی مدل کسب و کارشان می‌کنند و زمان بیشتری را برای تهیه و توسعه پروفایل کاربر نهایی، تعریف محصول و ارزش پیشنهادی صرف می‌کنند تا نشان دهند چگونه برای مشتری خود ارزش آفرینی خواهند کرد، اما به ندرت به این موضوع می‌پردازند که این ارزش چگونه به کسب و…