تیم ما

حمیدرضا هنرکار

حمیدرضا، مدیرعامل کارماناست نتیجه دغدغه اش جهت ایجاد یه فضای پویا برای کمک به استارتاپ ها شکل گیری کارمانا بود!

مهدی امیدی

مهدی، مدیر اجرایی کارماناست از همون اول راه‌اندازی کارمانا تا همین الآن، همه کارهای اجرایی با مهدی بوده و همیشه هم سعی کرده این کارها رو به بهترین شکل انجامشون بده

ملیحه شاه‌ولی

ملیحه، مدیر داخلی و جامعه ساز شعبه یک کارماناست

علی رضی

علی، همکار پر انرژی در شعبه یک کارماناست

مهدی فتحعلی نژاد

مهدی، همکار واحد تدارکات و پشتیبانی شعب کارماناست

احمد محمدی

احمد، مدیر داخلی و جامعه ساز شعبه دو کارماناست

جعفر عباسی

جعفر، همکار پر انرژی در شعبه دو کارماناست

علی صدری

علی، مدیر داخلی و جامعه ساز شعبه سه کارماناست

کیان شادمان

کیان، همکار پر انرژی در شعبه سه کارماناست